مسابقه موتور کراس قهرمانی استان

مسابقه موتور کراس قهرمانی استان

هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی در نظ دارد با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان گناباد یک دوره مسابقه موتوسواری در رشته کراس را در کلاسهای 65 ،85 ،250 ،450 سی سی و 250 و 450 سی سی پیشکسوتان را در روز جمعه 9 تیرماه 96 در شهریتان گناباد برگزار نماید