كسب عناوين قهرمانى كشورى مسابقات اتومبيلرانى سرعت براى خراسان رضوى

كسب عناوين قهرمانى كشورى مسابقات اتومبيلرانى سرعت براى خراسان رضوى

به گزارش روابط عمومى هيات موتورسوارى واتومبيلرانى خراسان رضوى آخرين راند مسابقات اتومبيلرانى سرعت قهرمانى كشور در پيست اتومبيلرانى مجموعه ورزشى آزادى تهران در روز جمعه ١١ اسفندماه ٩٦ برگزار گرديد كه در پايان اين مسابقه آقاى محمد مهرى از تيم خراسان رضوى توانست در دو كلاس مقامهاى كشورى را به شرح ذيل كسب نمايد:

‏‎١- كلاس BP-GT: مقام اول

‏‎٢-كلاس آزاد: مقام دوم