سكوى اول كشور در مسابقات اتومبيلرانى قهرمانى براى خراسان رضوى

سكوى اول كشور در مسابقات اتومبيلرانى قهرمانى براى خراسان رضوى

به گزارش روابط عمومى هيات موتورسوارى و اتومبيلرانى خراسان رضوى اولين دوره از سرى مسابقات اتومبيلرانى سرعت قهرمانى كشور روز جمعه ٢١ ارديبهشت ماه ٩٧ در پيست اتومبيلرانى آزادى تهران برگزار گرديد كه در پايان اين دوره از مسابقات آقاى محمد مهرى از خراسان رضوى توانست در كلاس BPGT مقام اول كشور را براى خراسان رضوى كسب نمايد.