سه عنوان قهرمانى كشور براى تيم خراسان رضوى

سه عنوان قهرمانى كشور براى تيم خراسان رضوى

به گزارش روابط عمومى هيات استان دومين دوره مسابقات موتوكراس قهرمانى كشور روز جمعه ١٦ شهريورماه ٩٧ در شهرستان سرايان خراسان جنوبى برگزار شد

تيم اعزام خراسان رضوى در اين دوره از رقابتها توانست در سه كلاس عناوين اول كشورى را از آن خود كند

كلاس ١٥٠ سى سى

پوريا ثابتى فر مقام اول

كلاس ٢٥٠ سى سى جوانان

على برزوزاده مقام اول

كلاس ٢٥٠ سى سى پيشكسوتان

جواد بيدى مقام اول

در رده بندى تيمى، تيم خراسان رضوى مقام سوم كشور را كسب كرد