كسب مقام سوم كشور در مسابقات آفرود

كسب مقام سوم كشور در مسابقات آفرود

به گزارش روابط عمومى هيات موتورسوارى و اتومبيلرانى خراسان رضوى دومين دوره مسابقات آفرود قهرمانى كشور در استان آذربايجان غربى (اروميه) روز جمعه ١٦ شهريور ماه ٩٧ برگزار شد كه در پايان اين دوره از مسابقات آقاى سيدحسن حسينى از خراسان رضوى مقام سوم كشور را از آن خود كرد.