مسابقه چندجانبه موتورسرعت گراميداشت هفته ناجا برگزار شد

مسابقه چندجانبه موتورسرعت گراميداشت هفته ناجا برگزار شد

به گزارش روابط عمومى هيات موتورسوارى واتومبيلرانى خراسان رضوى به مناسبت گراميداشت هفته ناجا مسابقه چندجانبه موتورسرعت با عنوان جام پليس روز جمعه ١٣ مهرماه ٩٧ در پيست موتورسرعت مجموعه ورزشى ثامن الائمه (ع) با حضور ٢٠ شركت كننده از استانهاى خراسان شمالى، خراسان رضوى، اصفهان، تهران و شيراز در كلاسهاى ١٢٥، ٦٠٠ و ١٠٠٠ سى سى برگزار شد كه در پايان نفرات برتر اين مسابقه به شرح ذيل مشخص شدند:

كلاس ١٢٥ سى سى

1-سينا سينه سپر از استان تهران

2-سيدحسين برومند از خراسان رضوى

3-مهدى زنگنه از خراسان رضوى

كلاس ٦٠٠ سى سى

1-مهدى نعيمى از خراسان رضوى

2-ميلاد پيلتن از خراسان رضوى

3-اميرحسين عليشاهى از خراسان رضوى

كلاس ١٠٠٠ سى سى

1-محسن مرگن از خراسان شمالى

2-سيدابراهيم مدرسى از خراسان رضوى

3-ساسان اكبرى از استان تهران


در كلاس ١٠٠٠ سى سى آقاى مدرسى توانست مقام اول را از آن خود كند كه با خطاى دور مارشال و با رأى كميته داوران مقام دوم به ايشان تعلق گرفت.