كسب عنوان قهرمانى كشور در مسابقات موتورسرعت

كسب عنوان قهرمانى كشور در مسابقات موتورسرعت

به گزارش روابط عمومى هيات استان با برگزارى اولين دوره از سرى مسابقات موتورسرعت قهرمانى كشور روز جمعه ٢٠ مهرماه ٩٧ در پيست آزادى تهران آقاى سيدحسين برومند در رقابتى ديدنى و سخت در كلاس ١٢٥ سى سى توانست سكوى نخست كشور را براى خراسان رضوى كسب نمايد