درخشش قهرمانان موتوسوار خراسان رضوى در مسابقات موتورسرعت قهرمانى كشور

درخشش قهرمانان موتوسوار خراسان رضوى در مسابقات موتورسرعت قهرمانى كشور

به گزارش روابط عمومى هيات موتورسوارى و اتومبيلرانى خراسان رضوى با برگزارى مسابقه موتورسرعت قهرمانى كشور روز جمعه ٢٣ آذرماه ٩٧ در پيست مجموعه ورزشى آزادى تهران موتوسواران خراسان رضوى با كسب عناوين قهرمانى كشور خوش درخشيدند

در پايان اين رقابت در كلاس ١٢٥ سى سى آقاى حسين برمند مقام دوم و در كلاس ٦٠٠ سى سى آقاى جواد باقرى مقام سوم كشور را براى خراسان رضوى كسب كردند.