انتصاب مسئولین کمیته های هیأت

انتصاب مسئولین کمیته های هیأت

به گزارش روابط عمومى هيات استان طى احكام جداگانه از سوى رياست هيات آقاى سيديوسف ورزشى به عنوان مسئول انتطامات مجموعه ورزشى ثامن الائمه (ع)، آقاى رضا اردلان به عنوان مسئول كميته ريس نت و آقاى عباس كيانى دوم به عنوان مسئول كميته آفرود منصوب شدند