برترينهاى مسابقه موتوكراس معرفى شدند

برترينهاى مسابقه موتوكراس معرفى شدند

به گزارش روابط عمومى هيات استان روز جمعه ٢ آبان ماه ٩٩ به مناسبت هفته تربيت بدنى و ورزش مسابقه موتوكراس دستجات آزاد به ميزبانى شهرستان طرقبه و شانديز در پيست موتوكراس ويرانى اين شهرستان برگزار شد.

در اين مسابقه ۳۵ شركت كننده در ۵ كلاس (۸۵ سی سی۲۵۰سی سی جوانان، ۴۵۰سی سی جوانان، ۲۵۰ سی سی پیشکسوتان و ۴۵۰ سی سی پیشکسوتان) به رقابت پرداختند كه در پايان نفرات برتر اين مسابقه به شرح ذيل معرفى شدند.

کلاس ۸۵ سی سی

1-علیرضا احمدی

2-امید غلامی

3-محمدامین مجنون

کلاس ۲۵۰ سی سی جوانان

1-سیدحجت حسینی

2-محمد پورکت داد

3-على زاهدى

کلاس ۴۵۰ سی سی جوانان

1-پوريا نجوى

2-محسن خديور

3-شعيب رجبعلى زاده

کلاس ۲۵۰ سی سی پیشکسوتان

1-امير رمضانى

2-جواد يزدانپور

3-مجتبى كدخدايى

کلاس ۴۵۰ سی سی پیشکسوتان

1-محمد اسماعيلى

2-سعيد تقى پور

3-عليرضا سهيلى