برترينهاى مسابقه موتوكراس استان معرفى شدند

برترينهاى مسابقه موتوكراس استان معرفى شدند

به گزارش روابط عمومى هيات مسابقه موتوكراس قهرمانى استان به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر و يادبود سردار شهيد حاج قاسم سليمانى روز جمعه ٣ بهمن ماه ٩٩ در پيست موتوكراس ويرانى شهرستان طرقبه و شانديز برگزار شد.

اين مسابقه با حضور ٣٥ ورزشكار از شهرستان هاى استان ( مشهد، تربت حيدريه، تايباد،تربت جام، بردسكن، جوين، نيشابور و طرقبه شانديز ) در كلاسهاى ٨٥، ٤٥٠،٢٥٠ سى سى و پيشكسوتان برگزار شد كه نفرات برتر به شرح ذيل معرفى شدند.

كلاس ٨٥ سى سى

١- اميد غلامى

٢- ميعاد رحمانى

٣- صادق شيرمحمدى

كلاس ٢٥٠ سى سى

١- محمد پوركتداد

٢- سعيد قربان زاده

٣- على زاهدى

كلاس ٤٥٠ سى سى

١- على برزوزاده

٢- پوريا نجوى

٣- مسعود گلكار

كلاس پيشكسوتان

١- اكبر بروشكى

٢- حسين ابراهيم زاده

٣- مرتضى كلاته