​رييس فدراسيون موتورسوارى و اتومبيلرانى ج.ا.ا انتخاب شد

​رييس فدراسيون موتورسوارى و اتومبيلرانى ج.ا.ا انتخاب شد

به گزارش روابط عمومى هيات استان مجمع انتخابى فدراسيون موتورسوارى و اتومبيلرانى كشور در روز شنبه ١٦ اسفندماه ٩٩ برگزار شد و مازيار ناظمى با كسب ٢۵ رأى به مدت ٤ سال به عنوان رياست اين فدراسيون انتخاب شد.