​جلسه هم اندیشی مسئولین کمیته ها با رئیس هیات استان

​جلسه هم اندیشی مسئولین کمیته ها با رئیس هیات استان

به گزارش روابط عمومی هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی اولین جلسه هم اندیشی مسئولین کمیته ها و سرپرست اسبق هیات با رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان خراسان رضوی در محل دفتر هیأت استان برگزار گردید.