مسابقه چندجانبه موتورسرعت برگزار شد

به گزارش روابط عمومى هيات استان مسابقه چند جانبه موتورسرعت جمعه ٢٤ مردادماه ٩٩ برگزار شد اين مسابقه بدون حضور تماشاچى و رعايت پروتكل هاى بهداشتى با حضور ٣٠ ورزشكار از استانهاى خراسان رضوى، اصفهان و گلستان و در پنج كلاس ١٢٥،٦٠٠،١٠٠٠ سى سى ،مينى جى پى و استريت برگزار گرديد كه در پايان نفرات برتر هر كلاس به شرح ذيل معرفى شدند.

كلاس مينى جى پى

١- سيدحسين برومند

٢- ميلاد پيلتن

٣- حسين شيخ بهايى

كلاس ١٢٥ سى سى

١- سيدحسين برومند

٢- حميد باوقار

٣- مهدى زنگنه

كلاس ٦٠٠ سى سى

١- مهدى نعيمى

٢- اميرحسين عليشاهى

٣- ميلاد پيلتن

كلاس ١٠٠٠ سى سى

١- مصطفى حيدرى

٢- سيدابراهيم مدرسى

٣- ياسر حيدرى

كلاس استريت

١- حسين شيخ بهايى

٢- سيدمحمد مهاجران

٣- امير قانع

همچنين در پايان مسابقه باحضور مسئولين هيات و فرمانده انتظامى شهرستان بينالود از پلاكهاى جديد هيات رونمايى شد.