جلسه دبير و نايب رييس بانوان با مربيان رشته هاى موتورسوارى و اتومبيلرانى استان

جلسه دبير و نايب رييس بانوان با مربيان رشته هاى موتورسوارى و اتومبيلرانى استان

به گزارش روابط عمومى هيات استان روز گذشته جلسه دبير و نايب رييس بانوان هيات با مربيان موتورسوارى و اتومبيلرانى استان به جهت هماهنگى برگزارى كلاسهاى آموزشى موتورسوارى و اتومبيلرانى ويژه آقايان و بانوان در محل دفتر هيات استان برگزار شد.