حضور رياست و دبير هيات استان در مراسم افتتاحيه آكادمى بين المللى فدراسيون موتورسوارى و اتومبيلرانى ج.ا.ا

حضور رياست و دبير هيات استان در مراسم افتتاحيه آكادمى بين المللى فدراسيون موتورسوارى و اتومبيلرانى ج.ا.ا

به گزارش روابط عمومی هیأت استان در پی دعوت فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ج.ا.ا رياست و دبير هيات استان در مراسم افتتاحيه آكادمى بين المللى فدراسيون موتورسوارى و اتومبيلرانى ج.ا.ا در پيست مجموعه ورزشى آزادى تهران برگزار گردید شرکت کردند.