مسابقه چندجانبه موتورسرعت برگزار شد

مسابقه چندجانبه موتورسرعت برگزار شد

به گزارش روابط عمومى هيات استان مسابقه چند جانبه موتورسرعت جمعه ٢٤ مردادماه ٩٩ برگزار شد اين مسابقه بدون حضور تماشاچى و رعايت پروتكل هاى بهداشتى با حضور ٣٠ ورزشكار از استانهاى خراسان رضوى، اصفهان و گلستان و در پنج كلاس ١٢٥،٦٠٠،١٠٠٠ سى سى ،مينى جى پى و استريت برگزار گرديد كه در پايان نفرات برتر هر كلاس به شرح ذيل معرفى شدند.

كلاس مينى جى پى

١- سيدحسين برومند

٢- ميلاد پيلتن

٣- حسين شيخ بهايى

كلاس ١٢٥ سى سى

١- سيدحسين برومند

٢- حميد باوقار

٣- مهدى زنگنه

كلاس ٦٠٠ سى سى

١- مهدى نعيمى

٢- اميرحسين عليشاهى

٣- ميلاد پيلتن

كلاس ١٠٠٠ سى سى

١- مصطفى حيدرى

٢- سيدابراهيم مدرسى

٣- ياسر حيدرى

كلاس استريت

١- حسين شيخ بهايى

٢- سيدمحمد مهاجران

٣- امير قانع

همچنين در پايان مسابقه باحضور مسئولين هيات و فرمانده انتظامى شهرستان بينالود از پلاكهاى جديد هيات رونمايى شد.