کاروان موتورسواران هیأت به یاد حاج قاسم

کاروان موتورسواران هیأت به یاد حاج قاسم

به گزارش روابط عمومى هيات استان روز شنبه ١٣ دى ماه ٩٩ همزمان با نخستين سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سليمانى كاروان موتورى تحت عنوان (به ياد حاج قاسم) با حضور ١٠٠ موتور سوار در شهر مشهد برگزار شد. اين كاروان از ميدان جمهورى اسلامى به سمت بارگاه مطهر رضوى طى مسير كردند.