خراسان رضوى بر سكوهاى قهرمانى مسابقه موتورسرعت

خراسان رضوى بر سكوهاى قهرمانى مسابقه موتورسرعت

به گزارش روابط عمومى هيات استان با برگزارى راند اول مسابقات موتورسوارى سرعت قهرمانی کشور با عنوان جام سپهبد قاسم سليمانى روز يكشنبه ١٤ دى ماه ٩٩ در پيست مجموعه ورزشى آزادى تهران تيم اعزامى خراسان رضوى در كلاس ١٢٥ سى سى با كسب دو عنوان قهرمانى به شرح ذيل توانست در اين مسابقه بدرخشد.

سيدحسين برومند مقام دوم

حسين رنجكار مقدم مقام سوم