انتصاب ریاست هیأت در فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی کشور

انتصاب ریاست هیأت در فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت استان روز گذشته طی حکمی از سوی مازیار ناظمی رییس فدراسیون موتورسواری و اتومیبلرانی چ.ا.ا جناب آقای فرضعلی گرایلی رییس هیأت خراسان رضوی به عنوان عضو هیأت رییسه فدراسیون منصوب گردید.