پايان چهارمين دوره مسابقات رالى قهرمانى كشور با شناخت نفرات برتر

به گزارش روابط عمومى هيات موتورسوارى و اتومبيلرانى خراسان رضوى چهارمين دوره از سرى مسابقات اتومبيلرانى رالى قهرمانى كشور امروز به ميزبانى خراسان رضوى در مشهد روز جمعه ١٧ آذرماه به پايان رسيد.

اين دوره از رقابتها با حضور ٢٠ ورزشكار در قالب ١٠ خودرو برگزار گرديد كه در پايان نتايج ذيل بدست آمد:

١- على كلهر(راننده) كامران حاتم خانى( نقشه خوان) از تيم سايپا

٢- اشكان مسگرها(راننده) وحيدرضا وحدتى (نقشه خوان) از تيم پاندا

٣- انوشيروان عرب( راننده) عباس قيصر( نقشه خوان) از تيم پاندا

نفرات برتر مسابقه چندجانبه قهرمانى موتوركراس مشخص شدند

به گزارش روابط عمومى هيأت موتورسوارى و اتومبيلرانى خراسان رضوى مسابقه چندجانبه قهرمانى موتوركراس در روز جمعه ١٣ مردادماه ٩٦ در پيست موتوركراس شهرستان نيشابور برگزار شد.

اين مسابقه در ٤ كلاس (٤٥٠،٢٥٠،٨٥ و سوپر كراس) با حضور ٤٨ ورزشكار از استان هاى( خراسان رضوى- خراسان جنوبى- گلستان و سمنان) برگزار گرديد كه نفرات برتر در هر كلاس به شرح ذيل مى باشد:

كلاس ٨٥ سى سى

١-محمدسينا دانشگر از خراسان جنوبى

٢- دانيال صادقى از خراسان رضوى

٣- محمدجواد ميرزايى پور از خراسان جنوبى

كلاس ٢٥٠ سى سى

١- على برزوزاده از خراسان رضوى

٢- ابوالفضل صادقى از خراسان رضوى

٣- پوريا نجوى از خراسان رضوى

كلاس ٤٥٠ سى سى

١- محمد خانى از خراسان جنوبى

٢- سعيد قربان زاده از خراسان جنوبى

٣- سيدمصطفى ايزى از خراسان رضوى

كلاس سوپر كراس

١- على برزوزاده از خراسان رضوى

٢- محمد خانى از خراسان جنوبى

٣- ابوالفضل صادقى از خراسان رضوى

در پايان اين دوره از مسابقات در رده بندى تيمى، تيم هاى برتر به شرح ذيل مى باشد:

١- خراسان رضوى

٢- خراسان جنوبى

٣- سمنان