درخشش قهرمانان موتوسوار خراسان رضوى در مسابقات موتورسرعت قهرمانى كشور

به گزارش روابط عمومى هيات موتورسوارى و اتومبيلرانى خراسان رضوى با برگزارى مسابقه موتورسرعت قهرمانى كشور روز جمعه ٢٣ آذرماه ٩٧ در پيست مجموعه ورزشى آزادى تهران موتوسواران خراسان رضوى با كسب عناوين قهرمانى كشور خوش درخشيدند

در پايان اين رقابت در كلاس ١٢٥ سى سى آقاى حسين برمند مقام دوم و در كلاس ٦٠٠ سى سى آقاى جواد باقرى مقام سوم كشور را براى خراسان رضوى كسب كردند.

كسب عنوان قهرمانى كشور در مسابقات موتورسرعت

به گزارش روابط عمومى هيات استان با برگزارى اولين دوره از سرى مسابقات موتورسرعت قهرمانى كشور روز جمعه ٢٠ مهرماه ٩٧ در پيست آزادى تهران آقاى سيدحسين برومند در رقابتى ديدنى و سخت در كلاس ١٢٥ سى سى توانست سكوى نخست كشور را براى خراسان رضوى كسب نمايد

مسابقه چندجانبه موتورسرعت گراميداشت هفته ناجا برگزار شد

به گزارش روابط عمومى هيات موتورسوارى واتومبيلرانى خراسان رضوى به مناسبت گراميداشت هفته ناجا مسابقه چندجانبه موتورسرعت با عنوان جام پليس روز جمعه ١٣ مهرماه ٩٧ در پيست موتورسرعت مجموعه ورزشى ثامن الائمه (ع) با حضور ٢٠ شركت كننده از استانهاى خراسان شمالى، خراسان رضوى، اصفهان، تهران و شيراز در كلاسهاى ١٢٥، ٦٠٠ و ١٠٠٠ سى سى برگزار شد كه در پايان نفرات برتر اين مسابقه به شرح ذيل مشخص شدند:

كلاس ١٢٥ سى سى

1-سينا سينه سپر از استان تهران

2-سيدحسين برومند از خراسان رضوى

3-مهدى زنگنه از خراسان رضوى

كلاس ٦٠٠ سى سى

1-مهدى نعيمى از خراسان رضوى

2-ميلاد پيلتن از خراسان رضوى

3-اميرحسين عليشاهى از خراسان رضوى

كلاس ١٠٠٠ سى سى

1-محسن مرگن از خراسان شمالى

2-سيدابراهيم مدرسى از خراسان رضوى

3-ساسان اكبرى از استان تهران


در كلاس ١٠٠٠ سى سى آقاى مدرسى توانست مقام اول را از آن خود كند كه با خطاى دور مارشال و با رأى كميته داوران مقام دوم به ايشان تعلق گرفت.

اولین راند مسابقات موتورسورعت برگزار شد

به گزارش روابط عمومى هيات موتورسوارى و اتومبيلرانى خراسان رضوى به مناسبت عيد سعيد قربان و هفته دولت اولين راند مسابقات موتورسرعت روز جمعه ٢ شهريور ماه ٩٧ در پيست موتورسرعت مجموعه ورزشى ثامن الائمه برگزار شد

اين دوره از رقابتها با حضور ٢٠ ورزشكار و در سه كلاس ١٠٠٠.٦٠٠،١٢٥ سى سى برگزار شد كه نفرات برتر اين دوره از مسابقات به شرح ذيل معرفى شدند:

كلاس ١٢٥ سى سى

1-سيدحسين برومند

2-مهدى زنگنه

3-محسن يعقوبى

كلاس ٦٠٠ سى سى

1-مهدى نعيمى

2-ميلاد پيل تن

3-جواد باقرى

كلاس ١٠٠٠ سى سى

1-سيدابراهيم مدرسى

2-حسين شيخ بهايى

3-امين الله بلوچ كريم

درخشش تيم خراسان رضوى با كسب سه عنوان قهرمانى كشور

به گزارش روابط عمومى هيات موتورسوارى و انومبيلرانى خراسان رضوى آخرين مرحله از سرى مسابقات موتورسرعت قهرمانى كشور در روز جمعه ٤ اسفندماه ٩٦ در پيست موتورسوارى مجموعه ورزشى آزادى تهران برگزار گرديد.

اين دوره از مسابقات در شش كلاس (١٥٠،٢٥٠،٦٠٠،١٠٠٠سى سى) و (١٢٥سى سى استاندارد و ١٢٥سى سى آزاد) برگزار شد كه تيم اعزامى خراسان رضوى توانست در ٣ كلاس به شرح ذيل عناوين كشورى را كسب نمايد:

كلاس ١٢٥ سى سى استاندارد و آزاد

حسين برومند مقام سوم

كلاس ٦٠٠ سى سى

مهدى نعيمى مقام سوم

نماینده خراسان رضوی در مسابقه قهرمانی کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی با برگزاری چهارمین دروه از سری مسابقات موتورسواری سرعت قهرمانی کشوری که در روز جمعه ٣ آذرماه در پیست آزادی تهران برگزار می گردد، نماینده خراسان رضوی آقای حسين برومند در دو کلاس ١٢٥ و ٢٥٠ سی سی به این دوره از مسابقات اعزام شد.

كسب دو عنوان قهرمانى كشور براى تبم موتورسرعت خراسان رضوى

به گزارش روابط عمومى هيات موتورسوارى و اتومبيلرانى خراسان رضوى با برگزارى سومين راند مسابقات موتورسرعت قهرمانى كشور در روز جمعه ٢٨ مهرماه ٩٦ در پيست موتورسوارى مجموعه ورزشى آزادى تهران، آقاى حسين برومند قهرمان ارزنده موتورسوارى كشور از تيم خراسان رضوى توانست در دو كلاس ١٢٥ و ٢٥٠ سى سى عناوين سومى كشور را از آن خود كند.

موتورسواران برتر مسابقه درگ موتور سرعت مشخص شدند

به گزارش روابط عمومى هيات موتورسوارى و اتومبيلرانى خراسان رضوى مسابقه درگ موتور سرعت به مناسبت گراميداشت هفته نيروى انتظامى در پيست موتورسرعت مجموعه ورزشى ثامن الائمه (ع) برگزار گرديد.

اين دوره از رقابتها در روز جمعه ٢١ مهرماه و با حضور٣٠ ورزشكار در ٤ كلاس (٦٠٠،٢٥٠،١٢٥و ١٠٠٠ سى سى) برگزار شد كه نفرات برتر به شرح ذيل معرفى شدند:

کلاس ۱۲۵ سی سی

١- حسین برومند با زمان ١١:۱۷

٢- مهدی زنگنه با زمان ۱۱:۲۱

٣- امید صداقت با زمان ۱۱:۴۶

کلاس ۲۵۰ سی سی

١- على خوش دست با زمان ۹:۱۹

٢- محمد غلامی با زمان ۹:۲۱

٣- حسين فردوسی با زمان ۹:۶۵

کلاس ۶۰۰ سی سی

١-حسین برومند با زمان ۷:۷۱

٢-حسین شیخ بهایی با زمان ۷:۸۵

٣- به صورت مشترك مصطفی حیدری و سجاد توتیان با زمان ۸:۰۸

کلاس ۱۰۰۰ سی سی

١- سعید برومند با زمان ۷:۰۴

٢- به صورت مشترك معین صدیق و مصطفی حیدری با زمان ۷:۴۷

٣- حسین شیخ بهایی با زمان ۷:۵۹

​اعزام تیم موتورسرعت خراسان رضوی به مسابقات قهرمانی کشور

به گزارش روابط عمومى هيأت موتورسوارى و اتومبيلرانى خراسان رضوى با اعلام دومين راند مسابقات موتورسوارى سرعت قهرمانى كشور از سوى فدراسيون كشور و برگزارى اين دوره از مسابقات در روز جمعه ٢٣ تيرماه در پيست موتورسوارى مجموعه ورزشى آزادى تهران، تيم خراسان رضوى متشكل از ٥ شركت كننده در ٨ كلاس به شرح ذيل به اين مسابقات اعزام شدند:

كلاس ١٢٥ سى سى

١-سيد حسين برومند

كلاس ٢٥٠ سى سى

١-حسين شيخ بهايى

٢-سيدحسين برومند

كلاس ٦٠٠ سى سى

١- حسين شيخ بهايى

٢- اصغر سميعى

٣- مهدى نعيمى

كلاس ١٠٠٠ سى سى

١- مهدى يك كلام

٢- مهدى نعيمى

اولين دوره مسابقه درگ موتورسوارى سرعت با شناخت نفرات برتر پايان يافت

اولين دوره از مسابقات درگ موتورسوارى سرعت در پيست درگ (شتاب ٤٠٠ متر) مجموعه ورزشى ثامن الائمه (ع) روز جمعه ١٥ ارديبهشت ماه ٩٦ برگزارشد.

اين رقابتها در ٤ كلاس ٦٠٠،٢٥٠،١٢٥ و ١٠٠٠ سى سى و با حضور ٣٠ شركت كننده برگزار شد كه نفرات برتر به شرح ذيل مى باشد:

كلاس١٢٥ سى سى

١- سید حسین برومند

٢- حميد زورباش

٣- مهدى زنگنه

كلاس ٢٥٠ سى سى

١- محسن فردوسی

٢- محمد غلامی

٣- مصطفی حیدری

كلاس ٦٠٠ سى سى

١- میثم کبودیان

٢- سجاد توتیان

٣- جواد باقری

كلاس ١٠٠٠ سى سى

١- مهدی نعیمی

٢- مصطفی حیدری

٣- محسن مرگن

اعزام تیم موتور سرعت خراسان رضوی به مسابقه کشوری

به گزارش روابط عمومی هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی با اعلام فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برگزاری اولین دوره از سری مسابقات موتورسواری سرعت قهرمانی کشور در پیست آزادی تهران روز جمعه مورخه ٨ اردیبهشت ماه ٩٦ ، تیم موتور سرعت خراسان رضوی در قالب ٨ شرکت کننده در ٣ کلاس (٦٠٠،١٢٥ و ١٠٠٠) به شرح ذیل به این دوره از مسابقات اعزام شدند:

١- مهدی نعیمی کلاس ١٠٠٠ سی سی

٢- علی آرین کلاس ١٠٠٠ سی سی

٣- جواد باقری کلاس ٦٠٠ سی سی

٤- حسین شیخ بهایی کلاس ٦٠٠ سی سی

٥- اصغر سمیعی کلاس ٦٠٠ سی سی

٦- سیدحسین برومند کلاس ١٢٥ سی سی

٧- ميلاد پيلتن كلاس ٦٠٠ سى سى

٨- مهدى زنگنه كلاس ١٢٥ سى سى

​كسب دو عنوان قهرمانى كشور براى تيم خراسان رضوى

آخرين دوره از سرى مسابقات موتورسرعت قهرمانى كشور در پيست موتورسوارى مجموعه ورزشى آزادى تهران در روز جمعه ١٣ اسفندماه ٩٥ برگزار گرديد كه تيم اعزامى خراسان رضوى توانست در دو كلاس به شرح ذيل توسط آقاى حسين برومند قهرمان ارزنده موتورسوارى عناوين كشورى را كسب نمايد.

١- كلاس ١٢٥ سى سى مقام دوم

٢- كلاس ٢٥٠ سى سى مقام سوم

اعزام تیم موتورسواری سرعت به مسابقات قهرمانی کشور

به گزارش روابط عمومى هيات موتورسوارى و اتومبيلرانى خراسان رضوى براساس اعلام فدراسيون موتورسوارى و اتومبيلرانى جمهورى اسلامى ايران مبنى بر برگزارى پنجمين دوره از سرى مسابقات موتورسوارى سرعت قهرمانى كشور كه روز جمعه مورخه ١٣ اسفندماه ٩٥ در پيست مجموعه ورزشى آزادى تهران برگزار مى گردد، تيم خراسان رضوى متشكل از ٤ شركت كننده در ٤ كلاس به شرح ذيل به اين دوره از سرى مسابقات اعزام شدند:

١- مهدى نعيمى كلاس٦٠٠و١٠٠٠سى سى

٢- اصغر سميعى كلاس٦٠٠ سى سى

٣- حسين برومند كلاس١٢٥سى سى

٤- سعيد برومند كلاس ٢٥٠ سى سى

كسب عنوان قهرمانى كشور مسابقه موتورسوارى سرعت

دومين دوره از رقابتهاى موتورسوارى سرعت قهرمانى كشور روز جمعه ٢٨ آبان ماه ٩٥ در پيست مجموعه ورزشى آزادى تهران برگزار شداین دوره از رقابتها در 4 کلاس(125، 250، 600 و 1000 سی سی) برگزار گردید که در پايان حسين برومند در كلاس ١٢٥ سى سى از استان خراسان رضوى توانست سكوى اول كشور را آن خود كند.

نتایج مسابقه موتورسواری سرعت گرامیداشت نیروی انتظامی(جام پلیس)

به گزارش روابط عمومی هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی دومين دوره از سرى مسابقه چندجانبه موتورسوارى سرعت كه به مناسبت گراميداشت هفته نيروى انتظامى با عنوان جام پليس در پيست موتور سرعت مجموعه ورزشى ثامن الائمه(ع) روز جمعه ٩ مهرماه ٩٥ برگزارشد.

اين رقابتها با حضور تيم هايى از استان هاى خراسان شمالى، تهران، مازندران و در ٤ كلاس ٦٠٠،٢٥٠،١٢٥ و ١٠٠٠ سى سى و حركات نمايشى و با حضور ٣٠ شركت كننده برگزار شد كه نفرات برتر به شرح ذيل مى باشد:

كلاس١٢٥ سى سى

١- حسين برومند از خراسان رضوى

٢- حميد برغمدى از خراسان شمالى

٣- مهدى زنگنه از خراسان رضوى

كلاس٢٥٠ سى سى

١- حسين برومند از خراسان رضوى

٢- محسن مرگن از خراسان شمالى

٣- محسن يعقوبى از خراسان رضوى

كلاس ٦٠٠ سى سى

١- مهدى نعيمى از خراسان رضوى

٢- جواد باقرى از خراسان رضوى

٣- سجاد توتيان از خراسان رضوى

كلاس ١٠٠٠ سى سى

١- محسن مرگن از خراسان شمالى

٢- على آرين از خراسان رضوى

٣- ياسر قنبرى از خراسان رضوى

مسابقه چندجانبه موتورسواری سرعت

به گزارش روابط عمومی هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی این هیأت در نظر دارد به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی دومین دوره از سری مسابقات چندجانبه موتورسواری سرعت با عنوان جام پلیس را در روز جمعه و با حضور استان های تهران،خراسان شمالی و جنوبی، فارس و مازندران در پیست موتورسواری سرعت مجموعه ورزشی ثامن الائمه(ع) برگزار نماید.

این دوره از رقابت ها در 4 کلاس(1000،600،250،125) و حرکات نمایشی برگزار می گردد.

کسب عناوین قهرمانی کشور در مسابقات قهرمانی موتورسرعت

به گزارش روابط عمومی هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی سومين راند مسابقات موتورسوارى سرعت قهرمانى كشور در روز جمعه ١٢ شهريور ماه ٩٥ در پيست موتورسوارى مجموعه ورزشى آزادى تهران با قهرمانى تيم خراسان رضوى در دو كلاس پايان يافت.

اين دوره از رقابتها كه در چهار كلاس ٢٥٠،١٢٥، ٦٠٠و ١٠٠٠ سى سى برگزار شد تيم خراسان رضوى توانست دو مقام قهرمانى كشور را به شرح ذيل از آن خود كند

١-آقاى مهدى نعيمى در كلاس ٦٠٠ سى سى مقام اول

٢- آقاى حسين برومند در كلاس ١٢٥سى سى مقام دوم

رژه موتوری موتورسواران هیأت استان

به گزارش روابط عمومی هيات موتورسوارى و اتومبيلرانى خراسان رضوى به مناسبت گرامى داشت ايام دهه كرامت و ولادت باسعادت ثامن الحجج حضرت رضا (ع)، در روز شنبه ٢٣مردادماه ٩٥ از ساعت ١٧رژه موتورى با حضور ٦٠ موتورسوار در رشته های (كراس، تريل، ريس) از مبدأ مزار شهداى گمنام كوهسنگى به مقصد بارگاه ملكوتى حضرت رضا (ع) برگزارشد.

نفرات برتر مسابقه چندجانبه موتور سرعت مشخص شدند

اولين دوره از سرى مسابقات چندجانبه موتورسرعت با مشخص شدن نفرات برتر پايان يافت اين دوره از مسابقات روز جمعه ١٥ مردادماه ٩٥ و به مناسبت دهه كرامت در پيست موتورسرعت مجموعه ورزشى ثامن الائمه(ع) مشهد مقدس و در ٤ كلاس و با حضور استان هاى خراسان رضوى، شمالى و جنوبى و فارس برگزار شد كه نفرات برتر به شرح ذيل مى باشد.

كلاس ١٢٥سى سى: حسين برومند از خراسان رضوى نفر اول حميدرضا برقمدى و ميثم كبوديان از خراسان شمالى نفر دوم و سوم شدند

كلاس ٢٥٠ سى سى: امين بردبار از استان فارس، مهدى عزيزى و محسن يعقوبى از خراسان رضوى به ترتيب اول تا سوم شدند

كلاس ٦٠٠ سى سى: مهدى نعيمى از خراسان رضوى جايگاه اول را كسب كرد جواد باقرى از خراسان رضوى جايگاه دوم را بدست آورد و ياسر قنبرى از خراسان رضوى جايگاه سوم را از آن خود كرد

كلاس ١٠٠٠ سى سى: مهدى نعيمى از خراسان رضوى اول شد محسن مرگن از خراسان شمالى دوم شد و على آرين از خراسان رضوى سوم شد.

کسب مقام در مسابقات موتور سواری سرعت قهرمانی کشور

به گزارش روابط عمومی هیات موتور سواری و اتومبیلرانی استان خراسان رضوى دومین راند از سری مسابقات موتورسواری سرعت در مجموعه ورزشی آزادی در روز جمعه مورخه 95/04/25 برگزار شد در اين سررى مسابقات كه در ٤ كلاس(١٢٥،٢٥٠،٦٠٠ و ١٠٠٠ سى سى) برگزار شد که تیم اعزامی خراسان رضوی موفق به كسب مقام اول در کلاس 125 سی سی توسط آقای حسین برومند شد.

برگزاری تور فرهنگی ورزشی قائم

به گزارش روابط عمومی هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی استان خراسان رضوی به مناسبت هفته جوان و ولادت با سعادت حضرت قائم(عج)یک دوره تور فرهنگى - ورزشى قائم با حضور 70 ورزشکار از تيم هاى موتورسوارى و اتومبيلرانى در استان خراسان رضوى برگزار شد.
در این تور که با نام تور فرهنگی قائم برگزار شد، تیم هایی از رشته های آفرود، کراس و ریس به مقصد شهرستان درگز شرکت کردند همچنین همزمان با برگزارى اين تور پيست موتورسوارى و اتومبيلرانى شهرستان نيز افتتاح شد.

کسب عنوان قهرمانی کشور در مسابقات موتورسواری سرعت

اولين دوره از سرى مسابقات موتورسوارى سرعت روز جمعه ١٧ ارديبهشت ماه ٩٥ در پيست مجموعه ورزشى آزادى تهران برگزار شد،

در پايان اين دوره از مسابقات تيم اعزامى خراسان رضوى توانست در كلاس ١٢٥ سى سى توسط آقاى حسين برومند مقام اول كشور را از آن خود كند ، متاسفانه آقاى مهدى نعيمى نفر اول موتورسوارى كشور در كلاس ١٠٠٠ سى سى اعزامى از خراسان رضوى در جريان مسابقه دچار حادثه شد و از دور مسابقه حذف گرديد

کسب عنوان قهرمانی مسابقات موتورسواری سرعت کشور

با پایان گرفتن راند آخر مسابقات موتورسواری سرعت که در پیست اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی تهران در روز جمعه مورخ 94/12/21 برگزار گردید و با توجه به اعزام تیم خراسان رضوی به این دوره از مسابقات، تیم اعزامی توانست در دو کلاس مقام کشوری را برای استان کسب نماید

در کلاس 600 سی سی آقای مهدی نعیمی جایگاه اول کشور را از آن خود کرد وآقای حسین برومند توانست مقام سوم کشور را در کلاس 125 سی سی کسب نماید

اعزام تیم موتورسواری سرعت به مسابقات قهرمانی کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی با برگزاری آخرین راند مسابقات موتورسواری سرعت قهرمانی کشور در روز جمعه 94/12/21 در پیست اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی تهران تیم موتورسواری سرعت این هیأت متشکل از 3 شرکت کننده (مهدی نعیمی، حسین برومند، حسین شیخ بهائی)در کلاسهای 250،600 و125 سی سی به این مسابقه اعزام شدند.

کسب عنوان قهرمانی در مسابقات موتورسواری سرعت

در پی برگزاری پنجمین دوره مسابقات موتورسواری سرعت در مورخ 94/11/30 در پیست اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی تهران ، تیم خراسان رضوی توانست در رده انفرادی در دو کلاس 125 و 600 سی سی به ترتیب توسط آقایان حسین برومند و مهدی نعیمی عنوان اول کشور را کسب کنند. همچنین در رده بندی تیمی خراسان رضوی جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داد.

انتصاب مسئول پیست موتورسواری سرعت استان

به گزارش روابط عمومی هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی رئیس هیأت استان طی حکمی آقای مهدی نعیمی از قهرمانان رشته موتورسواری را به سمت مسئول پیست موتور سرعت استان منصوب کردند.

در بخشی از این حکم آمده جناب آقای نعیمی بنا به پیشنهاد کمیته موتور سرعت و با توجه به سوابق و تجارب جنابعالی در رشته موتورسواری به موجب این حکم مسئولیت پیست موتور سرعت در مجموعه ورزشی ثامن الائمه(ع) به شما محول می گردد.

کسب مقام در مسابقات موتورسواری ریس

به گزارش روابط عمومی هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی دومین دوره از سری مسابقات قهرمانی کشور موتورسواری ریس به میزبانی استان تهران برگزار گردید که تیم اعزامی از خراسان رضوی توانست در کلاس 600 سی سی توسط قهرمان ارزنده کشور آقای مهدی نعیمی مقام اول را کسب نماید

اعزام کاروان موتورسواران ریس به شهرستان نیشابور

به گزارش روابط عمومی هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی همزمان با هفته تربیت بدنی و تقارن با شروع ماه محرم و گرامیداشت یاد و خاطره ی شهدای ورزشکار علی الخصوص شهدای موتورسوار کاروان موتورسواران این هیأت متشکل از 40 موتور سوار در تاریخ 21/07/94 از مبدأ محل شهدای گمنام کوهسنگی به سمت گلزار شهدای فضل ابن شاذن نیشابور با عنوان کاروان سرو قامتان شجاعت و جوانمردی اعزام گردید.

نتایج مسابقه موتورسواری سرعت جام پلیس

اولین دوره از سری مسابقات موتورسواری سرعت قهرمانی استان به مناسبت هفته نیروی انتظامی بعنوان جام پلیس در روز جمعه مورخه 17/07/94 در پیست موتورسواری سرعت برگزار شد که این مسابقه با حضور چشمگیر تماشاچیان مواجه گردید، مقام های کسب شده در کلاس 125 سی سی :حسین برومند اول، مهدی بیات ترک دوم ،محمدرضا منزه سوم و در کلاس 600 سی سی:مهدی نعیمی اول،مهدی عزیزی دوم، جواد باقری سوم و در کلاس 1000 سی سی: علی آرین اول، مهدی سجادی دوم، مهدی سعیدی سوم بدست آمد.

برگزاری مسابقه موتورسواری سرعت جام پلیس

اولین دوره از سری مسابقات موتورسواری سرعت قهرمانی استان به مناسبت هفته نیروی انتظامی بعنوان جام پلیس در روز جمعه مورخه 17/07/94 در پیست موتورسواری سرعت برگزار می شود.

این دوره از مسابقات در سه کلاس 125، 600 و 1000 سی سی برگزار می شود.

نتایج مسابقات موتور سواری سرعت قهرمانی کشور

به گزارش روابط عمومی هیات موتور سواری و اتومبیلرانی استان خراسان رضوي سومین دوره از سری مسابقات موتورسواری سرعت به میزبانی تهران در مجموعه ورزشی آزادی در روز جمعه مورخه 94/07/10 برگزار شد که در این مسابقه تیم اعزامی خراسان رضوی در کلاس 600 سی سی توانست عنوان قهرمانی توسط آقای مهدی نعیمی و در کلاس 125 سی سی توسط آقای حسین برومند مقام نایب قهرمانی را آن خود کند.

برگزاری مسابقات موتور سرعت قهرمانی کشور و اعزام تیم هیأت استان

سومین مرحله از سری مسابقات موتور سرعت قهرمانی کشور به میزبانی استان تهران برگزار می گردد و تیم موتور سرعت این هیأت با 8 شرکت کننده و یک سرپرست به مسابقات اعزام شد.

این دوره از مسابقات در روز جمعه 10 مهر ماه سال جاری در پیست موتور سواری مجموعه ورزشی آزادی تهران در کلاس های250 و 600 و 1000 و 125 سی سی برگزار می شود.

انتصاب مسئول کمیته موتور سرعت

به گزارش روابط عمومی هیات موتور سواری و اتومبیلرانی استان خراسان رضوي در جلسه ای که با حضور تمامی اعضا کمیته موتور سرعت برگزار گردید مسئول کمیته موتور سرعت معرفی شد.

در این جلسه جناب آقای مصطفی حمیدی بعنوان مسئول کمیته موتور سرعت از سوی رئیس هیأت استان معرفی شد و از تلاشهای جناب آقای هادی عزیزی تقدیر شد.

همچنین در این جلسه از آقای جواد باقری و مهدی نعیمی قهرمانان کلاس 600 سی سی در مسابقات قهرمانی کشور تقدیر و تشکر شد و هدایایی نیز به آنها اهدا گردید.

برگزاری مسابقات موتور سرعت قهرمانی کشور و اعزام تیم هیأت استان

به گزارش روابط عمومی هیات موتور سواری و اتومبیلرانی استان خراسان رضوي دومین دوره از سری مسابقات موتور سرعت قهرمانی کشور به میزبانی استان تهران برگزار می گردد و تیم موتور سرعت این هیأت با 6 شرکت کننده به مسابقات اعزام شد.

این دوره از مسابقات در روز جمعه 23 مرداد ماه سال جاری در پیست موتور سواری مجموعه ورزشی آزادی تهران در کلاس های400 و 600 و 1000 و 125 سی سی برگزار می شود.