نماينده خراسان رضوى در مسابقات آفرود عنوان اول كشور را كسب كرد

نماينده خراسان رضوى در مسابقات آفرود عنوان اول كشور را كسب كرد

به گزارش روابط عمومى هيات موتورسوارى و اتومبيلرانى خراسان رضوى سومين دوره از سرى مسابقات آفرود قهرمانى كشور روز جمعه ٢٥ آبانماه ٩٧ در استان آذربايجان غربى شهرستان اروميه برگزار شد كه در پايان اين مسابقه آقاى سيدحسن حسينى نماينده خراسان رضوى توانست در كلاس سه عنوان اول كشور را كسب نمايد.